PELARBRO SÖDERTÄLJE

BESKRIVNING

Infärgad bro med 6% Omnixon Röd 6130, tillsatt som pulver.

INFORMATION

Plats

Pelarbro Södertälje