SÖDRA LÄNKEN

BESKRIVNING

Infärgade takelement med Omnixon Vit 21700, tillsatt som slurry.

INFORMATION

Plats

Södra Länken